Apie

Kas mes?

UAB „Arveka“ įkurta 1994 m. ir jau skaičiuoja 30-sius savo veiklos metus. Esame lietuviško kapitalo įmonė, veikianti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei kitose šalyse. Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys yra specialiųjų priemonių ir paslaugų tiekimas kariuomenės ir teisėsaugos institucijoms, atstovaujant šiose srityse pirmaujančius bei patikimiausius gamintojus.

Mūsų filosofija

Ilgalaikis bendradarbiavimas tiek su klientais, tiek su partneriais

Mūsų požiūris

Siekiame tarpusavio pasitikėjimo, kuris iš mūsų pusės yra pagrįstas siūlomų prekių ir paslaugų inovatoriškumu ir kokybe, visu būtinu palaikymu klientams, organizuojant garantinį ir pogarantinį servisą, bei pateikiant reikiamą informaciją apie atstovaujamų gamintojų prekes ir paslaugas.

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „Arveka“
KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Pagrindinis ir ilgalaikis mūsų tikslas: tapti pelningai veikiančiu ir patikimu partneriu, teikiant stovyklų įrengimo ir didmeninės prekybos paslaugas.

Šių tikslų mes siekiame įsipareigodami:

-Vykdyti veiklą, laikantis kliento reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinių  teisės aktų, standartų, kitų prisiimtų įsipareigojimų.

-Veikloje orientuotis į klientų poreikius, palaikyti gerus tarpusavio santykius su partneriais ir užsakovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

-Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetencija, skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą gerinant gaminių kokybę ir kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumą;

-Diegti įmonėje technines naujoves ir darbų organizavimo metodus, užtikrinančius kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumą: gerinančius gaminių kokybę, mažinančius taršą ir kitokį neigiamą poveikį aplinkai bei užtikrinančius saugesnes ir lengvesnes darbo sąlygas.

     

Įmonės vadybos sitema sertifikuota pagal ISO 14001:2015 ir ISO 9001:2015 standartus.
Sertifikavimo sritis: Prekyba specialiosiomis priemonėmis kariuomenės ir teisėsaugos institucijoms; konsultavimas viešųjų pirkimų, projektų valdymo ir teisės klausimais; realaus gyvenimo palaikymo paslaugos; priimančios šalies paramos projektai

Paslaugos

Siekiame tarpusavio pasitikėjimo, kuris iš mūsų pusės yra pagrįstas siūlomų prekių ir paslaugų inovatiškumu ir kokybe, visu būtinu palaikymu klientams, organizuojant garantinį ir pogarantinį servisą, bei pateikiant reikiamą informaciją apie atstovaujamų gamintojų prekes ir paslaugas.

Įranga

 • Perimetro apsaugos ir stebėjimo įranga.
 • Logistikos įranga.
 • Asmens apsaugos priemonės.
 • Išminavimo įranga.
 • Masinių neramumų kontrolės įranga.
 • Speciali apranga, avalynė, ekipuotės sistemos.
 • Kriminalistinė įranga. Kita aukštų technologijų įranga.
 • Šarvinių liemenių specifikacija

Paslaugos

 • Logistikos paslaugos.
 • ChBRB saugumas.
 • Priimančios šalies parama.
 • Priešgaisrinės ir gelbėtojų technologijos.
 • Šaudyklų įrengimas.
 • Specifinių projektų vystymas ir palaikymas.

Veikla

Projektai

Kariuomenei

Teisėsaugai

Kiti

Finansuojami

Šiltų viršutinių drabužių tiekimas Lietuvos Kariuomenei

Specialios priešgaisrinės įrangos tiekimas Lietuvos kariuomenei

Skraidančiojo personalo aprangos tiekimas Lietuvos Karinėms oro pajėgoms

Logistinio palaikymo įrangos tiekimas Lietuvos kariuomenei

Stebėjimo ir matavimo įrangos tiekimas Lietuvos Kariuomenei

Apsaugos (išminuotojo) kostiumo tiekimas Lietuvos Kariuomenei

Šarvinių liemenių tiekimas Lietuvos teisėsaugos institucijoms

Šaudyklų įrangos tiekimas bei įrengimas Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Policijos mokyklai, Viešojo saugumo tarnybai

Asmens apsaugos priemonių tiekimas Lietuvos teisėsaugos institucijoms

CBRS apsauginės aprangos tiekimas Policijos departamentui

Tarptautinių NATO pratybų „Tvirta jungtis 2011“ kontraktiniai tiekėjai

Konteinerio, skirto pavojingų medžiagų transportavimui, tiekimas Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei

Stebėjimo įrangos tiekimas Valstybės sienos apsaugos tarnybai

VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. LT/2016/VSF/4.4.3.1 NEŠIOJAMŲ TERMOVIZORIŲ IR KITŲ SIENOS KONTROLEI REIKALINGŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS „ŠARVINIŲ LIEMENIŲ ĮSIGIJIMAS“ KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: INFO@ARVEKA.LT ARBA TEL. +37052610990.

NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. LT/2015/VSF/4.4.1.10 „TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATNAUJINIMAS, I ETAPAS“ „SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ – NAKTINIO MATYMO PRIETAUSŲ“VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTĮ KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: INFO@ARVEKA.LT ARBA TEL. +37052610990.

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. LT/2016/VSF/2.4.3.1 NEŠIOJAMŲ TERMOVIZORIŲ IR KITŲ SIENOS KONTROLEI REIKALINGŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS – „ŽIŪRONŲ ĮSIGIJIMAS“ PROJEKTAS VYKDOMAS PAGAL 2017 M. BALANDŽIO 11 D. PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ NR. (21)-16-81

NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. LT/2015/VSF/4.4.1.10 „TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATNAUJINIMAS, I ETAPAS“ ,,Specialiųjų priemonių – neperšaunamų liemenių“ viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Kontaktai pasiteiravimui: info@arveka.lt arba tel. 852610990

NACIONALINIO VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. LT/2015/VSF/4.4.1.10 „TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATNAUJINIMAS, I ETAPAS“. PROJEKTAS VYKDOMAS PAGAL 2017 M. VASARIO MĖN. „SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ – BALISTINIŲ ŠALMŲ SU INTEGRUOTA RADIJO STOTIMI PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTĮ“. KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: INFO@ARVEKA.LT ARBA TEL. +370 5 2610 990.

NACIONALINIO VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014 – 2020 M. PROGRAMOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS LT/2016/VSF/4.4.3.1 “TECHNINĖ ĮRANGA, SKIRTA SIENOS STEBĖJIMUI IR NELEGALIŲ IMIGRANTŲ SULAIKYMUI”. PROJEKTAS VYKDOMAS PAGAL 2017 M. SAUSIO MĖN. “TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIVERSTINIO STANDYMO PRIEMONIŲ PIRKIMO – PRADAVIMO SUTARTĮ”. KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: INFO@ARVEKA.LT ARBA TEL. +370 5 2610 990.

Partnerystė

Bendradarbiavimas ir partnerystė

NUO 2006

Mūsų bendrovė yra patikrinta ir sertifikuota tarptautinės kompanijos TRACE International narys. TRACE International pagrindinė misija yra didinti prekybos skaidrumą visame pasaulyje tarptautinių įmonių, jų tarpininkų ir atstovų tarpe. Ši organizacija yra ne pelno siekianti verslo asociacija, kuri teikia savo nariams paramą kovojant su korupcija. Asociacijos nariams ir jų užsakymu sertifikuojamoms įmonėms po kruopštaus patikrinimo, atlikus kovos su korupcija mokymus bei suteikus reikalingas konsultacines paslaugas yra suteikiamas antikorupcinis sertifikatas. ARVEKA taip pat turi įdiegusi vidinį etikos kodeksą, skatinantį sąžiningą ir konkurencingą verslą.

NUO 2009

Arveka taip pat yra Europos Verslo Tinklo (angl. European Business Network) narys. EVT yra įkurtas Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Airijos, Latvijos, Rumunijos ir Olandijos ambasadorių iniciatyva, kuria siekiama užmegzti verslo ryšius su kompanijomis Lietuvoje, tuo pačiu jas remiant ir padedant skatinti prekybą ir didinti investicijas. EVT nariai sudaro 21% tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje.

NUO 2012

Arveka yra Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narys. Vilniaus PPAR – tai platus Lietuvos verslo atstovų tinklas ir bendruomenė, šiandien vienijanti virš 460 Lietuvos įmonių iš įvairių verslo sektorių. Rūmų misija – atstovauti verslo interesams valstybės ir regioninės valdžios institucijose bei teikti verslo įmonėms reikalingas paslaugas. Pasitelkdami šiuolaikinę vadybą, technologijas ir žmogiškąsias kompetencijas, Rūmai siekia tapti viena iš pažangiausių, stipriausių ir lyderiaujančių verslo bendruomenių Lietuvoje, kurios pagrindiniai tikslai: stiprinti įmonių konkurencingumą; gerinti verslo aplinką; burti ir stiprinti verslo bendruomenę; kurti darnią ir harmoningą visuomenę.

NUO 2014

ARVEKA yra Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) narys. Vieša, nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2014 metų vasario mėnesį siekia suburti ir išlaikyti gynybos ir saugumo pramonės organizacijų asociaciją, siekiant optimaliai išnaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis. Taip užtikrinant Lietuvos gynybos ir saugumo poreikių savalaikį, efektyvų ir ilgalaikį išlaikymą, juos remiant, palaikant ir aprūpinant naujausiomis technologijomis bei ginkluote, technika, inžinerinėmis, medicinos, informacinių technologijų ir kt. priemonėmis bei paslaugomis, konsultacijomis, apmokymais bei švietimu.

Kontaktai

Parašykite mumsMus rasite

UAB "ARVEKA"

(8-5) 261 0990

info@arveka.lt

L. Stuokos-Gucevičiaus gatvė 9-6

LT-01122 Vilnius

Lietuva